Privacy verklaring

ASP Adventure verwerkt dagelijks persoonsgegevens en is verwerkingsverantwoordelijke hiervan. ASP Adventure houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ASP Adventure is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
ASP Adventure is gevestigd te Oud- Valkenburg 2A, 6305 AB, Schin op Geul.
Het KVK nummer is 14060743.
Je kunt ons bereiken onder het telefoonnummer 043 604 06 75 of per e-mail via info@aspadventure.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Wanneer je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard tot zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door middel van code die wordt aangeleverd door het specifieke social media platform zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van van elk social media platform (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij de op deze manier verkregen gegevens verwerken. 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws omtrent onze diensten, eventuele uitbreidingen en kortingsacties. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Werknemers

Wij verwerken zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming, gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

Wij verwerken algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerken wij zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal ASP Adventure jouw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

ASP Adventure
Oud Valkenburg 2a
6305 AB Schin op Geul

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statemen aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Oktober 2019