Algemene voorwaarden

1. Groepsgrootte 

Bij deelname als groep (vanaf 10 betalende personen) geniet u een aantal voordelen: 

– u kunt alle programma’s boeken 

– in overleg met Valkenburg Adventure een starttijd kiezen 

– er sluiten geen andere mensen bij de groep aan 

Indien u een reservering maakt voor een groep kleiner dan 10 personen kunt u: 

– via de website BOEKEN (1-9 p.) het gewenste programma boeken 

– inschrijven op vooraf vastgestelde tijden 

Van de verschillende inschrijvingen vormt Valkenburg Adventure groepen van maximaal 19 deelnemers. 

2. Programma aanbod 

Zowel voor groepen vanaf 8 betalende personen als groepen kleiner dan 10 personen is Valkenburg Adventure geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag en in de Nederlandse schoolvakanties 7 dagen per week. 

3. Minimum leeftijden en lengte. 

– Voor de onderdelen grottentocht, culturele (wandel) tocht en wandeloriëntatie tocht: 6 jaar 

– Voor de onderdelen grotbiken, survival, mountainbiketocht en steptocht: minimaal 1.40 meter  (het is helaas niet mogelijk om achterop mee te rijden) 

– Voor het onderdeel klautertocht: minimaal 1.30 meter 

– Voor het onderdeel scootertocht is een rijbewijs of bromfietscertificaat verplicht 

4. Verbod 

Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. Valkenburg Adventure neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemers vooraf alcohol hebben genuttigd. 

Valkenburg Adventure heeft het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol hebben gebruikt, overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden. De deelnemers mogen tijdens het verblijf in de grotten niet roken. 

5. Reservering 

Uw reservering is definitief en bindend vanaf: 

– Groepen vanaf 10 (betalende) personen: na het terug sturen van de getekende offerte 

– Groepen < 10 personen: na online reserveren door akkoord te geven op de voorwaarden tijdens het boeken 

Na reservering volgt een bevestiging per mail van Valkenburg Adventure. 

Aanmelding op locatie: Er dient ten alle tijden een volwassen persoon (minimaal 18 jaar) aanwezig te zijn bij aankomst op onze locatie om de groep aan te melden en in te schrijven. 

6. Wijzigingen deelnemersaantal 

De klant kan bij Valkenburg Adventure tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot uiterlijk 16.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de eerdere overeenkomst, zijn over het verschil annuleringskosten verschuldigd. Zie punt 7.1 

7. Annulering door de klant. 

De klant kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren bij Valkenburg Adventure BV met in acht neming van de geldende voorwaarden. De datum van ontvangst van het schriftelijk bericht bij Valkenburg Adventure geldt als annuleringsdatum. 

7.1 Annuleringskosten 

Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Valkenburg Adventure: 

  1. a. tot 56 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs 
  2. b. van 56 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs 
  3. c. van 28 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs 
  4. d. binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de arrangementsprijs 

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement. 

Indien u geen enkel risico wilt lopen, raden wij u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank of de Recron. 

8. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid 

Valkenburg Adventure staat in voor de veiligheid van de in het programma gebruikte materialen en zekeringen. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van de begeleiders / instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan Valkenburg Adventure geen enkele verantwoordelijkheid accepteren. 

Hoewel recreatief, is er bij de arrangementen sprake van een sportprogramma. Voor eventuele sportblessures is Valkenburg Adventure dan ook niet aansprakelijk. Wat dat betreft neemt iedereen deel op eigen risico. Medische klachten dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden, zodat onze begeleiders daar rekening mee kunnen houden. 

De organisator van een groep is verantwoordelijk voor het uitdragen van de voorwaarden die gelden bij Valkenburg Adventure aan alle groepsleden die deelnemen aan een programma. Iedereen die deelneemt dient voor aanvang een verwachtingspatroon van de activiteit te hebben. 

9. Gereserveerde tijden 

Indien de deelnemer(s) te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging), kan Valkenburg Adventure niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden. In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen of (in het ergste geval) dat u niet meer deel kunt nemen aan het programma. Onze medewerkers kunnen deelname op alternatieve tijden en/ of data met u bespreken. 

10. Valkenburg Adventure als VeBON lid. 

Valkenburg Adventure is lid van de VeBON (Vereniging Buitensport Ondernemingen Nederland). Als zodanig hanteren wij op al onze overeenkomsten, voor zover hierboven niet genoemd, de algemene voorwaarden van de VeBON. 

(Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via onze reserveringsafdeling en / of te lezen op onze website www.valkenburgadventure.nl )