Algemene voorwaarden

1. Valkenburg Adventure als VeBon lid

Valkenburg Adventure is lid van de Hiswa Recron. Als zodanig hanteren wij op al onze overeenkomsten, voor zover hierboven niet genoemd, de algemene voorwaarden van de Hiswa Recron.

Deze zijn te lezen via de volgende link: https://www.hiswarecron.nl/kennisbank/19997/voorwaarden-buitensport-vebon 

2. Groepsgrootte 

1-9 personen
Indien u een reservering maakt voor een groep van 1-9 personen kunt u:

 • via de website het gewenste programma boeken dat voor 1-9 personen beschikbaar is.
 • inschrijven op vooraf vastgestelde tijden.
 • na het boeken kosteloos geen wijzigen meer maken in het deelnemersaantal.
 
U sluit aan bij een groep van maximaal 17 personen.
 

10+ personen
Bij deelname als groep van 10+ personen geniet u een aantal voordelen:

 • u kunt alle programma’s boeken.
 • in overleg met Valkenburg Adventure een starttijd kiezen.
 • er sluiten geen andere mensen bij de groep aan.
 • u kan tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot uiterlijk 16.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. 
 • let erop dat de minimale groepsgrootte 10 personen moet zijn.
 

Bij een aanvraag van meer dan 20 personen: de groep wordt in subgroepen van maximaal 19 personen per gids verdeeld.

3. Programma-aanbod

Zowel voor groepen van 1-9 en 10+ personen is Valkenburg Adventure geopend van dinsdag t/m zondag en in de Nederlandse schoolvakanties 6 tot 7 dagen per week.

4. Minimum leeftijd en lengte 

Voor de onderdelen:

 • Grottentocht, cultuurtocht en wandeloriëntatie tocht:
 • Minimaal 6 jaar
 • Geen minimale lengte
 • Grotbiken en mountainbiken:
  • Minimaal 1.40 meter
 • Klautertocht
  • Minimaal 1.30 meter
 • Oldtimer toer
  • Geen minimale lengte of leeftijd
  • Rijbewijs B verplicht

5. Verbod 

Gebruik van alcohol of drugs
Gebruik van alcohol of drugs vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. Valkenburg Adventure neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemers middelen hebben gebruikt.

Valkenburg Adventure heeft het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol/drugs hebben gebruikt, overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden.

Roken of vapen
De deelnemers mogen tijdens het verblijf in de grotten niet roken of vapen.

6. Reservering

Voor 1-9  personen
Uw reservering is definitief en bindend vanaf:
Na online reserveren door akkoord te geven op de voorwaarden tijdens het boeken.

Voor 10+ personen
Uw reservering is definitief en bindend vanaf:
Het (digitaal) tekenen van de offerte.

Voor alle groepen
Na reservering volgt een bevestiging per mail van Valkenburg Adventure.

Aanmelding op locatie: er dient ten alle tijden een volwassen persoon (minimaal 18 jaar) aanwezig te zijn bij aankomst op onze locatie om de groep aan te melden en in te schrijven.

7. Wijziging deelnemersaantal

Voor 1-9 personen

Het is niet mogelijk om kosteloos de deelnemersaantallen te wijzigen. Indien u geen enkel risico wilt lopen, raden wij u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank, Recron of via de volgende link: https://www.recreatieverzekeringen.nl/annuleringsverzekering/

Voor 10+ personen

De klant kan bij Valkenburg Adventure tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot uiterlijk 16.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de eerdere overeenkomst, zijn over het verschil annuleringskosten verschuldigd. Zie punt 8.1

8. Annulering door klant

De klant kan de overeenkomst alleen schriftelijk annuleren bij Valkenburg Adventure BV met in acht neming van de geldende voorwaarden. De datum van ontvangst van het schriftelijk bericht bij Valkenburg Adventure geldt als annuleringsdatum.

8.1 Annuleringskosten

Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan Valkenburg Adventure:

 • tot 56 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs
 • van 56 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs
 • van 28 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs
 • binnen 8 dagen voor aanvang: 100% van de arrangementsprijs


Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement.

Indien u geen enkel risico wilt lopen, raden wij u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank, Recron of via de volgende link: https://www.recreatieverzekeringen.nl/annuleringsverzekering/

9. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid

Valkenburg Adventure staat in voor de veiligheid van de in het programma gebruikte materialen en zekeringen. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van de begeleiders / instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan Valkenburg Adventure geen enkele verantwoordelijkheid accepteren.

Hoewel recreatief, is er bij de arrangementen sprake van een sportprogramma. Voor eventuele sportblessures is Valkenburg Adventure dan ook niet aansprakelijk. Wat dat betreft neemt iedereen deel op eigen risico. Medische klachten dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden, zodat onze begeleiders daar rekening mee kunnen houden.

De organisator van een groep is verantwoordelijk voor het uitdragen van de voorwaarden die gelden bij Valkenburg Adventure aan alle groepsleden die deelnemen aan een programma. Iedereen die deelneemt dient voor aanvang een verwachtingspatroon van de activiteit te hebben.

9.1 Medische meldingen

Voor de activiteiten: Grotbiken, Grotbiken door de tijd en Grotklautertocht

 • Heeft u medische klachten zoals: Nekklachten, rugklachten, evenwichtsstoornissen of hartproblemen? In dat geval is het belangrijk dat u zich bewust bent van de mogelijke extra risico’s die bij een grotactiviteit komen kijken. Mogelijk zal u een eigen risico formulier moeten invullen voor de start van het programma.
 • Bij zwangerschap: Raadpleeg te allen tijden uw arts. Deelname is niet mogelijk bij > 32 weken
 • Heeft u over een andere medische melding een vraag? Neem in dat geval contact met ons op, we geven u graag advies.
 
Voor de activiteiten: Avontuurlijke Grottentocht
 • Heeft u medische klachten zoals: Nekklachten, rugklachten of hartproblemen? In dat geval is het belangrijk dat u zich bewust bent van de mogelijke extra risico’s die bij een grotactiviteit komen kijken. Mogelijk zal u een eigen risico formulier moeten invullen voor de start van het programma.
 • Bij zwangerschap: deelname is niet mogelijk bij > 36 weken
 

10. Gereserveerde tijden

Indien de deelnemer(s) te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging), kan Valkenburg Adventure niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden.

In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen of dat u niet meer deel kunt nemen aan het programma. Onze medewerkers kunnen deelname op alternatieve tijden en/ of data met u bespreken.